Tuesday , November 12 2019
Home / สุขภาพ

สุขภาพ

ระวัง 5 แหล่ง พบ เชื้อ !! ก่อ เกิด "โรค ลำไส้ อักเสบ" »SpringNews

แพทย์ หวั่น ประชาชน ติด เชื้อ ใน ลำไส้ เฉียบพลัน จาก การ ท้องเสีย เรื้อรัง เตือน บริโภค อาหาร ให้ ถูก สุขลักษณะ ปรุง สุก กิน ร้อน ช้อน กลาง ล้างมือ และ ใส่ใจ สุขภาพ เพื่อ ป้องกัน การ ติด …

Read More »